Kundupplevelser i världsklass!

Customer Feedback
Återkoppling för alla kontaktytor, kanaler och processer
Employee Motivation
Ge dina viktigaste resurser förutsättningar för det perfekta kundmötet
Quality Control
Kvalitetssäkring för varje process som påverkar kundens upplevelse

Ta steget från att mäta till att förbättra

För att lyckas förändra kundupplevelsen till världsklass, behövs såväl kundfeedback, engagerade medarbetare och regelbundna kvalitetscheckar. Men allra viktigast är att åstadkomma en övergripande beteendeförändring i organisationen. Oavsett var ni väljer att påbörja er Customer experience-process, så behövs ett verktyg som på ett strukturerat sätt hjälper er att förändra beteendet till att bli mer kundorienterat. Det är då SCC Solutions CX-plattform kommer in i bilden.

Engagera hela organisationen
Rätt insikter till rätt medarbetare skapar ett engagemang där alla ges förutsättningar att förbättra sin del av kundupplevelsen.

Mer än bara data
Ett verktyg som säkerställer att medarbetarna verkligen förstår kunderna, genom kundens berättelser, drivkrafter och beteende.

Alla kontaktytor, alla kanaler
Relevanta insikter över alla kontaktytor med beprövad metodik med jämförbara nyckeltal och kanalspecifika kundberättelser.

Insikter i realtid
Kundinsikter kontinerligt över tid i en automatiserad CX process. Stöd för integration med välkända CRM-system.

Vi samlar in, sammanför och distribuerar

BEFINTLIG DATA

Försäljning

Organisation

CRM


INSAMLAD DATA

Kunder

Anställda

Kvalitetskontroll

OUTPUT

Ledning – Strategiskt

Butik – Taktiskt

Kundtjänst – Ärendehantering


Varför SCCS?


AGERBARA INSIKTER
Ger tydlig och konkret information som gör att personal kan agera effektivare i varje enskilt kundmöte.

AUTOMATISERAT
Byggs in i befintliga kundprocesser vilket möjliggör fokus på förbättringar istället för att samla data.

KUNDENS OSMINKADE UPPLEVELSE
Unik metodik som minimerar användandet av intetsägande skalfrågor och lyfter fram det kunden faktiskt upplever.

BEST PRACTICE
Lyfter framgångar i företaget och visar konkret vad som gör vinnare till vinnare.

Mobilanpassat
Resultat i realtid på dator, mobil eller genom mail.

42568
KUNDDIALOGER

1325
AKTIVA ANVÄNDARE

89562
TEXTSVAR

500
KAFFEKOPPAR

Funktionalitet

PROCESSBASERAD UPPFÖLJNING

PROCESSBASERAD UPPFÖLJNING

Skräddarsydd uppföljning för varje specifik kundprocess.

ROI anpassade KPIer

ROI anpassade KPIer

Nyckeltalen som följs upp kopplas samman med ROI för att kunna motivera effekten av förändringsarbetet.

RESPONDENTANPASSAT

RESPONDENTANPASSAT

Fyra responsiva frågor som går att svara på via mobil eller dator där kunden får uttrycka sina känslor fritt.

AVANCERAT SPRÅKSTÖD

AVANCERAT SPRÅKSTÖD

Stöd för översättning av enkät via översättare eller realtidsöversättning med Google Translate. Vi möter era kunder på deras språk.

ÄRENDEHANTERING

ÄRENDEHANTERING

Integrerar med ärendehantering och egen larmhantering för att adressera akuta kundsituationer.

AGIL METOD

AGIL METOD

System som redan från början är anpassat för att utvecklas i takt med organisationen.

Kontakt

  • +46 709 99 52 36
  • info@sccsolutions.se
  • https://www.sccsolutions.se
  • Kungstensgatan 38
    113 59 Stockholm, Sweden