Quality control

Spara tid genom att digitalisera er auditing och era checklistor

För att lyckas med CX behövs en enkel och flexibel plattform som hjälper dig att samla in och rapportera om kvalitén i butikerna.

Fokusera på resultaten och uppnå förbättringar i butik

Den nya tidens audit

För att förbli konkurrenskraftig på marknaden är det nödvändigt med en plattform som stödjer företagen i arbetet att upprätthålla butikskvalitén. Vad fungerar på hyllor och avdelningar? Vilka riktade insatser behövs för att förbättra i butikerna? För att få med organisationen i förbättringsarbetet behövs färsk fakta som ger samsyn och väl förankrade beslut.

Många kvalitetskontroller görs idag med papperschecklistor och dokument som företagen har skapat själva. SCC Solutions digitala plattform förenklar och effektiviserar kvalitétskontrollen. Ni sparar tid och får realtidsinsikter online som involverar personalen. I slutändan leder det till nöjdare kunder.

Quality control
Ni licensierar SCC Solutions plattform för kvalitétskontroll, vi sätter upp och konfigurerar efter era behov. Efter några veckor är ni igång och organisationen kan till fullo fokusera på att förbättra kvalitén i butik.

Fördelar

  • Sätt butikens kvalitét på dagordningen
  • Engagera de anställda
  • Optimera organisationen runt gemensamma kvalitétsmått
  • Aktivera organisationen i förbättringsarbetet
  • Analysera över tidsperioder
  • Individanpassa rapporteringen online

Ta steget till att digitalisera

Genom att digitalisera er kvalitétskontroll få ni resultaten direkt till organisationens olika delar; till exempel per region, per butik eller per avdelning. På så sätt motiveras organisationen att gemensamt arbeta mot samma kvalitétsmål.

Insikter i realtid
Spara tid och få realtidsinsikter om lagernivåer (hylla och backstock), produktskador, produkters placering i butik, prissättning, planogram-överrensstämmelse mm.

Bilder som stöd
Med fördefinierade frågetyper och checklistor, och möjlighet att ta butiksbilder som bevis, skapas en gemensam förståelse för hur situationen är i butikerna och på hyllorna.

Prioritera områden
Genom vår poängprioritering kan de viktigaste delarna av granskningen eller checklistorna prioriteras före andra delar.

Individanpassa
Definiera vilken checklista som är tillgänglig för vem och när. Med vår app (android, IOS och webbversion) samlar ni in data och delar därefter relevant information till fördefinierade användare.

Kontakt

+46 709 99 52 36

info@sccsolutions.se

https://www.sccsolutions.se

Kungstensgatan 38
113 59 Stockholm, Sweden