Customer Feedback

Förbättra kundupplevelsen med engagerande insikter.

För att lyckas med CX behövs en enkel, flexibel och kraftfull plattform som både mäter och aktivt hjälper organisationen att förbättra kundupplevelsen.

Customer experience startar med en plattform för customer feedback

Agerbar Feedback i flexibel plattform

Med SCC Solutions customer feedback-plattform tar ni steget från att mäta, till att även få ett verktyg som hjälper personalen i arbetet att förbättra kundupplevelsen. En enkel, flexibel och kraftfull plattform som både mäter och engagerar. Vi ger er kundens osminkade upplevelse av hur de upplevde köpet.

CX-uppföljningen automatiseras och sammanfogar er befintliga kunddata med kundernas upplevelser. Välj nivå om CRM, kundlarm och ärendehantering ska ingå i lösningen.

Vi hjälper er att välja rätt huvudnyckeltal. Det vanligaste mätvärdet är Net Promoter Score (NPS), men Customer Satisfaction (CSAT) och Customer Effort Score (CES) funkar bra för vissa typer av verksamheter. 

Välj komplexitet och nivå

Ni licensierar systemet, vi sätter upp och konfigurerar efter era behov. Efter några veckor kan organisationen till fullo fokusera på arbetet med nöjdare kunder.

Mer fördelar

 • Optimera runt ett enda kundmått
 • Överför datan automatiskt via SFTP
 • Identifiera missnöjda riskkunder
 • Använd enkäten på flera språk
 • Personalisera enkätutskicken
 • “Svartlista” kunder som ej vill delta
 • Individanpassa den egna rapporteringen
 • Analysera över olika tidsperioder
 • Segmentera kunder efter lojalitet
 • Få kundlarm för missnöjda kunder
 • Återför upplevelsedatan till de egna systemen

Ta steget från att mäta, till att förbättra

Du får dina kunders feedback direkt till organisationens olika delar, till exempel per butik, per avdelning, per plats eller per medarbetare. På så sätt motiverar du hela organisationen att gemensamt arbeta mot samma mål.
 
Insikter kontinuerligt i realtid
SCC Solutions ger dig kontinuerligt rätt kundinsikter; KPI:er tillsammans med kundens egna ord om vad som är bra eller vad som behöver åtgärdas.
 
Aktivera hela organisationen
Aktivera hela organisationen med rapporter som alltid är uppdaterade: i dashboards eller automatutskickat.
 
Förstå vad som motiverar kunderna
Vi säkerställer att medarbetarna verkligen förstår vad kunderna menar, genom att fokusera på kundens berättelser.
 
Alla touchpoints och kanaler
Oavsett om det är enskilda butiker, en serviceverkstad, e-handel eller en kundtjänst. Vi levererar kundnöjdheten och det ni behöver åtgärda.

Ladda ner

Läs om de 10 vanligaste CX-misstagen

Kontakt

+46 709 99 52 36

info@sccsolutions.se

https://www.sccsolutions.se

Kungstensgatan 38
113 59 Stockholm, Sweden