Employee Motivation

Engagerade medarbetare är förutsättningen för nöjdare kunder

För att lyckas med CX behövs en enkel och flexibel plattform som både mäter och hjälper er att engagera medarbetarna till att göra sitt bästa

Vi hjälper att engagera era medarbetare

Från nöjdhet till motivation

För att skapa engagemang och motivation behöver dina medarbetare känna att företaget lyssnar på dem – att företaget bidrar till att underlätta det dagliga arbetet. Det är där vår plattform kommer in i bilden. Med SCC Solutions tar du steget från att mäta personalnöjdhet till att också stödja dina anställdas engagemang och motivation.

Skillnaden mellan nöjdhet och engagemang

Det har vetenskapligt bevisats att nöjda och engagerade medarbetare klarar sig bättre. Anställda som är engagerade är inte bara mer produktiva och kreativa utan bemöter också kunderna på ett bättre sätt.

Så vad är skillnaden nöjdhet och engagemang? Personalnöjdhet handlar om innehållet i arbetsaktiviteter, arbetsvillkor och saker som lön och andra sekundära anställningsvillkor. En engagerad anställd är mer känslomässigt involverad i verksamheten och får mer tillfredsställelse av sin arbetsinsats vilket bidrar till bättre resultat.

För att skapa engagerade medarbetare räcker inte sekundära villkor som god lön, pension och bonusar. Det som ger de anställda energi och gör dem lojala till ert företag är känslan av att utvecklas och att de bidrar till företagets mål.

Skapa motivation genom att lyssna på personalen

Du kan som arbetsgivare stödja och skapa denna energi genom att kontinuerligt samla in hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och sin arbetsplats. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra under arbetsdagen? Med SCC Solutions CX-plattform hämtar du löpande in kunskap direkt från personalen och mäter samtidigt er övergripande KPI för personalnöjdhet och/eller engagemang.

Benefits

  • Sätt personalens upplevelser på dagordningen
  • Upptäck behoven i er organisation
  • Engagera de anställda i sin egen utveckling
  • Optimera organisationen runt nöjdhets- och engagemangsmått
  • Aktivera organisationen i förbättringsarbetet
  • Analysera över tidsperioder
  • Individanpassa rapporteringen online

Kontakt

+46 709 99 52 36

info@sccsolutions.se

https://www.sccsolutions.se

Kungstensgatan 38
113 59 Stockholm, Sweden