Ta steget från att mäta till att förbättra

Home / Ta steget från att mäta till att förbättra

För att lyckas förändra kundupplevelsen till världsklass, behövs såväl kundfeedback, engagerade medarbetare och regelbundna kvalitetscheckar. Men allra viktigast är att åstadkomma en övergripande beteendeförändring i organisationen. Oavsett var ni väljer att påbörja er Customer experience-process, så behövs ett verktyg som på ett strukturerat sätt hjälper er att förändra beteendet till att bli mer kundorienterat. Det är då SCC Solutions CX-plattform kommer in i bilden.

Engagera hela organisationen
Rätt insikter till rätt medarbetare skapar ett engagemang där alla ges förutsättningar att förbättra sin del av kundupplevelsen.

Mer än bara data
Ett verktyg som säkerställer att medarbetarna verkligen förstår kunderna, genom kundens berättelser, drivkrafter och beteende.

Alla kontaktytor, alla kanaler
Relevanta insikter över alla kontaktytor med beprövad metodik med jämförbara nyckeltal och kanalspecifika kundberättelser.

Insikter i realtid
Kundinsikter kontinerligt över tid i en automatiserad CX process. Stöd för integration med välkända CRM-system.